قبول شدگان مرحله اول فراخوان جذب نیروی آموزشی و پرورشی مؤسسه موقوفه مکتب القرآن ثارالله

لطفا برای تعیین اولویت جذب به فرم زیر مراجعه نمایید. ضمنا جهت مصاحبه و آزمون تدریس نسبت به مطالعه موارد ذیل آمادگی کسب نمایید.(مهارتهای معلمی- روشهای تدریس- طرح درس و بودجه بندی- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش- کلاسداری و…)لازم به ذکر است پس از بررسی فرم ارسالی ذیل در خصوص شیوه آزمون مرحله بعد؛ با شما تماس گرفته خواهد شد.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_gltXPRsoOUyKceo_vpmsm5f21BAIO_rIW29tVUnXIi1WDA/viewform?usp=sf_link